Pored velikog iskustva te moćne mehanizacije, Livnoputovi d.o.o. posjeduje i vlastite pogone za proizvodnju betona, pijeska i asfalta.

 

 Pogon za proizvodnju kamena i betona Orlovača

Nalazi se na magistralnoj cesti M 6.1 Livno-Tomislavgrad, 3 kilometra od centra Livna.

Vlastiti proizvodni program nudi kupcima sljedeću paletu proizvoda:

 • frakcije: 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 32;
 • mješavina;
 • lomljeni kamen;
 • tampon;
 • jalovina;
 • sve vrste betona uz primjenu aditiva po želji naručitelja.

Po želji naručitelja beton isporučujemo na mjesto ugradnje, te isti ugrađujemo sa vlastitom pumpom.

1 5
or Map
Asfaltne baze Podgradina i Bučići-Novi Travnik

Pogon Podgradina se nalazi na magistralnom putu Livno-Split 15 km od centra Livna.

Pogon Bučići, nalazi se 10 km od Novog Travnika u selu Bučići.

Kapacitet oba pogona za proizvodnju asfalta je po 100 tona/sat, te asfalt isporučujemo i ugrađujemo vlastitim sredstvima. Na proizvod i ugradnju dajemo jamstvo kvalitete, sukladno Ugovoru.

Pored velikog iskustva te moćne mehanizacije, Livnoputovi d.o.o. posjeduje i vlastite pogone za proizvodnju betona, pijeska i asfalta.

 Pogon za proizvodnju kamena i betona Orlovača

Nalazi se na magistralnoj cesti M 6.1 Livno-Tomislavgrad, 3 kilometra od centra Livna.

Vlastiti proizvodni program nudi kupcima sljedeću paletu proizvoda:

 • frakcije: 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 32;
 • mješavina;
 • lomljeni kamen;
 • tampon;
 • jalovina;
 • sve vrste betona uz primjenu aditiva po želji naručitelja.

Po želji naručitelja beton isporučujemo na mjesto ugradnje, te isti ugrađujemo sa vlastitom pumpom.

1 5
or Map

Pored velikog iskustva te moćne mehanizacije, Livnoputovi d.o.o. posjeduje i vlastite pogone za proizvodnju betona, pijeska i asfalta.

Asfaltne baze Podgradina i Bučići-Novi Travnik

Pogon Podgradina se nalazi na magistralnom putu Livno-Split 15 km od centra Livna.

Pogon Bučići, nalazi se 10 km od Novog Travnika u selu Bučići.

Kapacitet oba pogona za proizvodnju asfalta je po 100 tona/sat, te asfalt isporučujemo i ugrađujemo vlastitim sredstvima. Na proizvod i ugradnju dajemo jamstvo kvalitete, sukladno Ugovoru.

  

Pored velikog iskustva te moćne mehanizacije, Livnoputovi d.o.o. posjeduje i vlastite pogone za proizvodnju betona, pijeska i asfalta.

 Kamenolom Lazine

Nalazi se u na sjeveroistočnim padinama Kamešnice na dodiru sa jugozapadnim dijelom Livanjskog polja, pored magistralne cesti M16 Livno-Kamensko, cca 20 kilometara od centra Livna.

U kamenolomu se proizvode sve vrste krečnjačkih agregata za građevinsku industriju, a procijenjene količine tehničko građevinskog kamena ekploatacijskog polja procijenjuju se na milion kubnih metara.

Proizvodnja se odvija preko mobilne drobilice i mobilnih sita za separaciju materijala.

Vlastiti proizvodni program nudi kupcima sljedeću paletu proizvoda:

 • frakcije: 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 32; 32+
 • mješavina;
 • lomljeni kamen;
 • tampon;
 • jalovina;
Ime, prezime i radno mjesto Telefon e-mail
Tomislav Vrdoljak, direktor društva 034/200-344
Branko Pelivan, tehnički direktor 034/200-344
Ranka Galić, rukovoditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova 034/202-111
Janja Lijović, rukovoditelj Ekonomsko-financijskog odjela 034/203-090
Ante Ćurić, rukovoditelj Odjela građenja i održavanja 034/202-959
Josip Križan, voditelj Odjela mehanizacije 034/202-815
Tomislav Barišić, šef pogona asfaltne baze Podgradina 034/245-492
Ivan Mišić, šef gradilišta 063/344-355