Ime, prezime i radno mjesto Telefon e-mail
Tomislav Vrdoljak, direktor društva 034/200-344
Branko Pelivan, tehnički direktor 034/200-344
Ranka Galić, rukovoditelj Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova 034/202-111
Janja Lijović, rukovoditelj Ekonomsko-financijskog odjela 034/203-090
Ante Ćurić, rukovoditelj Odjela građenja i održavanja 034/202-959
Josip Križan, voditelj Odjela mehanizacije 034/202-815
Tomislav Barišić, šef pogona asfaltne baze Podgradina 034/245-492
Ivan Mišić, šef gradilišta 063/344-355