Pored velikog iskustva te moćne mehanizacije, Livnoputovi d.o.o. posjeduje i vlastite pogone za proizvodnju betona, pijeska i asfalta.

 Kamenolom Lazine

Nalazi se u na sjeveroistočnim padinama Kamešnice na dodiru sa jugozapadnim dijelom Livanjskog polja, pored magistralne cesti M16 Livno-Kamensko, cca 20 kilometara od centra Livna.

U kamenolomu se proizvode sve vrste krečnjačkih agregata za građevinsku industriju, a procijenjene količine tehničko građevinskog kamena ekploatacijskog polja procijenjuju se na milion kubnih metara.

Proizvodnja se odvija preko mobilne drobilice i mobilnih sita za separaciju materijala.

Vlastiti proizvodni program nudi kupcima sljedeću paletu proizvoda:

  • frakcije: 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 32; 32+
  • mješavina;
  • lomljeni kamen;
  • tampon;
  • jalovina;