Misija LIVNOPUTOVI d.o.o. LIVNO je graditi i održavati dugoročne odnose s našim kupcima.

Vizija LIVNOPUTOVI d.o.o. LIVNO je biti moderna i učinkovita tvrtka koja izvodi visokokvalitetne radove niskogradnje te time doprinositi boljoj kvaliteti života svih građana i razvoju gospodarskih subjekata.

Poštovati ugovoreno i uraditi kvalitetno, najvažniji je kriterij kvalitete, a to postižemo:

  • Sviješću uposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost LIVNOPUTOVI d.o.o. ovisi o pojedinačnom doprinosu svih uposlenika, a to se ogleda kroz kvalitetu naših usluga, te potpuno zadovoljstvo naših kupaca/investitora
  • Stalnim ulaganjem u nova sredstva i opremu
  • Planiranjem svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših proizvoda i usluga bila pravilo, a ne slučajnost
  • Motiviranošću i nagrađivanjem uposlenika na temelju ostvarenih rezultata rada
  • Povećanjem prodaje naših proizvoda i usluga na području BiH

Uposlenici u Društvu su stalno orijentirani na postizanje zadovoljstva kupaca što je naš glavni cilj. Postižemo ga izlaženjem u susret zahtjevima kupaca, stalnim i sistematičnim ispitivanjem njihova zadovoljstva, te vršenjem odgovarajućih korektivnih radnji.