Ugovori potpisani tijekom 2013. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Lokalni put za naselje Jakir - Glamoč 76.116,00 Fondacija OdRaz
Uređenje okoliša oko poslovne zgrade 56.776,76 Regi Commerce
Sanacija prometnica 221.393,25 Općina Tomislavgrad
Sanacija 155.542,14 Općina Tomislavgrad
Anex Livno2-Kolo (konzorcij KTM-Strabag-Livnoputovi) 1.881.953,87 JP Ceste FBiH
Redovno održavanje (ugovor za 2 godine) 8.123,39 Općina Livno
Regionalna cesta R419a 799.236,47 Uprava za ceste HBŽ
Regionalne ceste SBK 385.849,77 Direkcija za ceste SBK
Sanacija M14.2 B.Grahovo-Strmica 233.201,58 JP Ceste FBiH
Održavanje regionalnih cesta 800.000,00 Uprava za ceste HBŽ
Rekonstrukcija magistralne ceste Bilalovac-Fojničko raskrižje 475.000,00 JP Ceste FBiH
Sanacija krune brane HE Rama 184.773,00 EP HZ HB
Izrada šumskih vlaka 48.000,00 ŠGD HBŠume
Okoliš zgrada u Kupresu i Tomislavgradu 64.333,00 MUP HBŽ
Gradska ulica 22.000,00 Općina Vitez
Sanacija ceste N.Travnik-Mehurići 157.365,00 Fondacija OdRaz
Sanacija mosta u Pustopolju 260.000,00 JP Ceste FBiH
Izrada kamionskih putova 60.000,00 ŠGD HBŠume
Uređenje oko objekta u Bugojnu 237.185,44 FIS Vitez
Fazni Ugovor za cestu Prolog-Vaganj 3.550.000,00 Uprava za ceste HBŽ