Ugovori potpisani tijekom 2011. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Nastavak radova na cesti Prolog-Vaganj 500.023,82 Uprava za ceste HBŽ
Ugovor za zimsko održavanje 609.626,20 Ceste d.d. Mostar
Ugovor za zimsko održavanje županijskih cesta 322.735,00 Uprava za ceste HBŽ
Izgradnja Ulice Svetog Ive (izgradnja dovršena 2012.) 224.064,78 Općina Livno
Sanacija puta Brajke-Memići 125.819,34 Općina Prozor-Rama
Lokalni put Prozor-Gmići 59.145,34 Općina Prozor-Rama
Uređenje ulica Ogoje 44.390,20 Općina Prozor-Rama
Fazni Ugovor o održavanju 201.185,00 Uprava za ceste HBŽ
Lokalni put za Paljike 105.090,57 Općina Prozor-Rama
Radovi izvanrednog održavanja 520.000,00 Uprava za ceste HBŽ
Sanacija puta Ometala-Družinovići-Jaklić 373.037,71 Općina Prozor-Rama
Sanacija puta Bila-Lipa 167.403,48 Općina Livno
Radovi na sanaciji putova oko Buškog jezera 445.203,72 Općina Tomislavgrad
Sanacija dijela reverzibilnog kanala Podgradina-Lipa 69.020,00 Crpna stanica Buško Blato
Rekonstrukcija puta R 418 194.866,68 Općina Prozor-Rama
Više Ugovora 663.289,93 ŠGD Hercegbosanske šume
Sanacija lokalnih cesta 233.038,55 Općina Tomislavgrad
Sanacija kolovoza na cesti M16 Livno-Kamensko 398.542,37 Direkcija cesta F BiH