Reference u razdoblju 2007.-2010. godina

Naziv ugovora i lokacija Vrijednost investicije Vrijeme realizacije Naziv ugovornog organa
Sanacija kolnika na cesti M-16, dionica Livno-Kamensko 445.370,55 2010. J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitation roads M16.3 Renjići – Kazaginac Road Section km 0+000 – km 1+750 307.372,62 2010. J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitation roads M14.2 Bosansko Grahovo 1 – Strmica Road Section km 1+000 – km 10+000 and M-6.1 Resanovci – Bosansko Grahovo 1 Road Section km 14+000 – km 29+000 1.515.887,53 2010. J.P. Direkcija cesta F BiH
Izgradnja prometnice Podvornice-Zgona 648.240,42 2009. Općina Livno
Izvođenje radova na saniranju gradskih ulica i lokalnih putova 397.531,00 2009. Općina Prozor-Rama
Izgradnja i održavanje prometnica u Općini Livno 380.000,00 2009. Općina LIvno
Sanacija asf. kolovoza na M-16 Livno -Kamensko 370.287,00 2009. J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitacija ceste M-15 Mliništa-Glavica-Glamoč 2.976.171,86 2009. J.P. Direkcija cesta F BiH
Rehabilitacija ceste M-6.1 Priluka – Livno 4.353.133,57 2009. J.P. Direkcija cesta F BiH
Sanac. ošteć.asfal. kolovoza na cesti M-16, dionica: Livno-Kamensko i izgradnja pješ. staze sa odvodnjom kroz Guber 652.528,49 2008. J.P. Direkcija cesta F BiH
Sanacija oštećen. asf. kolnika na cesti M15 Kupres-Šujica, M-16 Livno-Šujica 3.330.778,48 2008. J.P. Direkcija cesta F BiH
Asfaltiranje lokalnih putova i gradskih prometnica u općini Vitez 999.335,21 2008. Općina Vitez