Ugovori potpisani tijekom 2020. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Okvirni sporazum izvanrednog održavanje i sanacije cesta 1.753.730,00 Uprava za ceste HBŽ
Zimsko održavanje 661.833,00 Uprava za ceste HBŽ
Izgradnja vodovodne mreže Donji Lug 450.662,00 Općina Prozor Rama
Asfaltiranje cesta u MZ Kongora 101.636,00 Općina Tomislavgrad
Isporuka asfalta 350.707,00 Ceste DD
Rehabilitacija ceste Tomislavgrad-Sarajlije 107.359,00 Općina Tomislavgrad
Okvirni sporazum o sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i ulica sa prilazima 5.265.000,00 Općina Prozor Rama (JV Putovi d.o.o.)
Održavanje prometnica 819.000,00 Grad Livno
Asfaltiranje cesta na području Buškog jezera 126.079,00 Općina Tomislavgrad
Sanacija i modernizacija ceste, LOT 1 5.638.952,00 JP Ceste FBiH (JV Putovi d.o.o., HP Investing d.o.o.)
Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u kružni tok 408.962,00 JP Ceste FBiH
Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Livna u kružni tok 578.652,00 JP Ceste FBiH
Izgradnja nogostupa uz cestu M15 226.315,00 JP Ceste FBiH