Ugovori potpisani tijekom 2019. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Nabavka asfalta 155.469,00 Ceste DD
Okvirni sporazum za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta I ulica 3.393.000,00 Općina Prozor Rama
Zimsko održavanje 616.174,00 Uprava za ceste HBŽ
Asfaltiranje puta u naselju Bistrica 38.512,00 Općina Gornji Vakuf – Uskoplje
Izgradnja vodovodne mreže naselja Gornji Lug 609.894,00 Općina Prozor Rama (JV JKP Vodograd i Komgrad)
Uređenje okoliša upravne zgrade šumarije B.Grahovo 114.922,00 ŠGD HB Šume
Izgradnja pomoćnog stadiona s umjetnom travim 185.642,00 Općina Tomislavgrad
Sanacija ceste Mokronoge-Mesihovina 269.004,00 Općina Tomislavgrad
Asfaltiranje ceste Pasič - Vinica 119.187,00 Općina Tomislavgrad
Rekonstrukcija dijela ulice Blajburških žrtava 785.189,00 Grad Livno
Rekonstrukcija Sirarske ulice 488.907,00 Grad Livno
Okvirni sporazum izvanrednog održavanje i sanacije županijskih cesta 1.584.419,00 Uprava za ceste HBŽ
Okvirni sporazum za održavanje i rekonstrukciju kamionskih putova 468.000,00 ŠGD HB Šume
Nabavka asfalta 193.050,00 Ceste DD
Izgradnja kanalizacije – zona Latice 391.638,00 Općina Tomislavgrad
Općina Tomislavgrad 107.331,00 Općina Tomislavgrad
Održavanje prometnica 819.00,00 Grad Livno 
 
Sanacija lokalnih cesta 249.456,00 Općina Tomislavgrad
Sanacija puta Motel Bajra – Kasarna Slimena 554.494,00 Općina Travnik
Rekonstrukcija seoskih putova 127.361,00 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva