Ugovori potpisani tijekom 2016. godine

Naziv projekta Vrijednost investicije Naziv ugovornog organa
Sanacija asfaltnog kolinika u Ulici Stjepana Radića 40.135,10 Općina Livno
Asfaltiranje Regionalnog puta R418b; Dobroša-Glibe i Kute-Šćipe 460.552,95 Općina Prozor Rama
Isporuka asfalta 175.500,00 Ceste d.d. Mostar
Asfaltiranje cesta na području Buškog jezera 185.035,50 Općina Tomislavgrad
Rekonstrukcija dijela županijske ceste R419e 64.556,98 Uprava za ceste HBŽ
Izgradnja ulica Kupreške bojne i Splitska 189.225,86 Općina Kupres
Izvanredno održavanje županijske ceste R415 Kupres – Blagaj 204.609,60 Uprava za ceste HBŽ
Izvanredno održavanje i sanacija županijskih cesta 425.848,41 Uprava za ceste HBŽ
Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R409 74.295,00 Uprava za ceste HBŽ
Izvođenje radova izvanrednog održavanja županijske ceste R416 55.915,00 Uprava za ceste HBŽ
Asfaltiranje cesta u selima: Rumboci, Jaklići, Kovačevo Polje, Ljubunci, Brajke, Memići, i Blace 1.014.528,07 Općina Prozor Rama
Izvođenje radova na asfaltiranju prometnice u naselju Priluka 45.349,20 Općina Livno
Izgradnja propusta na potoku Brina 179.055,74 Općina Livno
Asfaltiranje lokalnih cesta R 418/Ripci-Matkovići i Jaklići/sala Rumboci/Franjići (I.Faza) – dodatni radovi 109.074,18 Općina Prozor Rama
Zimsko održavanje županijskih/regonalnih cesta HBŽ u zimskoj sezoni 2016./2017. 493.575,03 Uprava za ceste HBŽ
Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza na cesti M16_011 220.734,41 JP Ceste FBiH
Asfaltiranje lokalnih cesta R 418/Ripci-Matkovići i Jaklići/sala Rumboci/Franjići (I.Faza) 545.383,55 Općina Prozor Rama
Zimsko održavanje županijskih/regonalnih cesta HBŽ u zimskoj sezoni 2016./2017. 415.929,15 Uprava za ceste HBŽ
Okvirni sporazum za zimsko održavanje LOT 1 292.422,78 Ceste d.d. Mostar
Izvođenje radova na održavanju prometnica u Livnu 819.000,00 Općina Livno
Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na asfaltiranju cesta na području Buškog jezera 36.692,86 Općina Tomislavgrad
Asfaltiranje prilazne ceste u naselju Srđević, zaseok Budmalići 129.42,54 Općina Livno