Ugovor za izgradnju obilaznice Livna su potpisali direktor JP Ceste FBiH, Ljubo Pravdić i predstavnici izvođača - JV u sastavu Livnoputovi d.o.o. Livno i KTM Brina d.o.o. Posušje.

Projekat, pored osnovne trase, uključuje dva kružna toka i četiri raskrižja, te izradu zatvorenog sustava odvodnje sa prikupljanjem vode u separatore i odvod do recepijenta. Ukupna dužina projekta je 2,9 km.

Vrijednost ugovora je 4.555.708,78 KM sa PDV-om.