U okviru Programa modernizacije cestovnog sektora u FBiH, sa investitorom JP Ceste FBiH potpisan je ugovor za izgradnju.

Livnoputovi su nositelj konzorcija JV Livnoputovi d.o.o. Livno, Putovi d.o.o. Grude i HP Investing d.o.o. Mostar za izgradnju trake za spora vozila M-15 Borova Glava i M-16 Trivunova krivina (LOT 1). 

Vrijednost ugovora je 5.638.952, 41 KM (sa PDV-om) sa rokom izvođenja od 12 kalendarskih mjeseci.