Društvo Livnoputovi d.o.o. Livno je pokretač i urednik ove web stranice.

S prvom posjetom na stranicu www.livnoputovi.com i korištenjem iste, smatrat ćemo da ste u cijelosti upoznati sa ovim uvjetima korištenja, da su Vam jasni, te da ih prihvaćate, i da ste upoznati sa izjanom i privatnosti i kolačićima (cookies).

Informacije objavljene na ovoj web stranici se smatraju točnim i pouzdanim u trenutku njihove objave. Naše poduzeće može brisati, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije u svakom trenutku i bez prethodne najave.

Naše poduzeće redovito ažurira informacije na ovoj web stranici. Međutim, moguće je da pojedine informacije u međuvremenu prestanu biti validne.

Stoga ne prihvaćamo bilo kakve obaveze koje mogu proisteći iz upotrebe sadržaja koji se mogu naći na ovoj web stranici. Postojanje grešaka na ovoj web stranici je moguće, a naše poduzeće se ne može smatrati odgovornim za posljedice koje iz toga mogu nastati.

Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu ili posrednu štetu koja može nastati, a u vezi je sa ili proističe iz korištenja ove web stranice.

Sve informacije na ovoj web stranici namijenjene su isključivo u svrhe informiranja i ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe, niti biti distribuirane trećim osobama bez izričitog pristanka Društva Livnoputovi d.o.o. Livno, te citiranja i navođenja izvora.

Društvo Livnoputovi d.o.o. Livno zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja.